Privacybeleid

Zo werken wij aan jouw privacy

Privacy statement

Madmen vof (hierna te noemen madmen), gevestigd aan Roggestraat 44 7311 CD Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Roggestraat 44
 • 7311 CD Apeldoorn
 • +31651766253

John van der Kooij  is de Functionaris Gegevensbescherming van madmen. Bereikbaar via john@madmen.nu

 

Door madmen verwerkte persoonsgegevens

Madmen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die madmen verwerkt:

 • Geslacht
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De madmen website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat madmen zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige of minderjarigen, neem dan contact met ons op via john@madmen.nu, dan wordt ervoor gezorgd dat deze informatie wordt verwijderd.

 

Doel en grondslag

Madmen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Madmen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Madmen volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Madmen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder tussenkomst van mensen.

 

Bewaartermijn

Madmen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te kunnen realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. De volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegeven gehanteerd:

 • Geslacht> Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren 
 • E-mailadres> Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren 
 • IP-adres> Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren 
 • Locatiegegevens> Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website> Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren 
 • Internetbrowser en apparaat type> Tot verzoek van verwijdering > om diensten te kunnen leveren 

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Madmen verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze slechts aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met die persoon  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkhei. Madmen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies of vergelijkbare technieken

Madmen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van een computer, tablet of smartphone. Madmen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren. Daarnaast kunnen cookies geplaatst worden die het surfgedrag bijhouden zodat maatwerk content en -advertenties aangeboden kunnen worden.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website wordt een ieder geïnformeerd over deze cookies en wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen.

 

Het afmelden voor cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op de madmen website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Hieronder een overzicht:

 • Cookie: Google Analytics
 • Naam: gtag
 • Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
 • Bewaartermijn: 2 jaar

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Iedereen heeft  het recht om de persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om een eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Madmen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die madmen van je heeft in een computerbestand naar jou of een andere, door jou aangegeven, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar john@madmen.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, na ontvangst van je verzoek .

Madmen wijst tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Beveiliging

Madmen neemt de bescherming van ieders persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via john@madmen.nu